Nieuws

Agenda

Foto's

Advertenties

Ringmaten

Info

 

Vogeleiland voorlopig gered!

De gemeenteraad van Deventer heeft op 24 april met algemene stemmen het voorstel van wethouder Rorink aangenomen om tot medio 2020 een aanvullende subsidie te verstrekken aan de Stichting Vogeleiland, waardoor de aanwezigheid van de parkieten in de volières in het knusse stadsparkje tegenover het NS-station voorlopig gered is.
In die periode kan de stichting plannen uitwerken om de financiering in de toekomst rond te krijgen. Aan de toezegging van de wethouder ging een uitgebreide handtekeningenactie vooraf, waarbij bijna 3.000 mensen aangaven dat de vogels op het Vogeleiland moeten blijven.
Ook Deventer Belang en de VVD maakten zich sterk voor het behoud van de vogels.

In eerste instantie wilde het college van B&W dat de vogels zouden verdwijnen van het eiland en de kooien afgebroken. Als Deventer Vogelvrienden zijn we in het protest samen opgetrokken met het bestuur van Stichting Vogeleiland. Wij beschouwen de vogels op het eiland als een visitekaartje voor onze mooie hobby. Als vogelvrienden hebben we in de periode 2011-2013 samen met heel veel vrijwilligers, met financiële hulp van de gemeente en met de leerlingen van Vrijeschool De kleine Johannes de kooien opgeknapt en het tegelmozaïek rondom het reusachtige “Vogelei” compleet nieuw aangelegd. Ook is toen de vogelcollectie vernieuwd en uitgebreid. We maken ons sterk om al dit moois ook in de toekomst te behouden.

Vogels horen niet in kooien???

Met name de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad wil het liefste af van de volièrevogels, onder het motto "Vogels horen niet in kooien!"
Het laat zich raden dat wij daar anders over denken en daar hebben we goede redenen voor. Natuurlijk genieten wij ook van vogels in de vrije natuur. Maar het leven voor een vogel onder natuurlijke omstandigheden wordt vaak geromantiseerd. In de vrije natuur moeten de meeste vogels constant op hun hoede zijn voor natuurlijke vijanden, zoals roofvogels en katten. En elk jaar worden er heel veel jonge koolmezen geboren, maar meer dan de helft overleeft de eerste winter niet. Het leven in een volière is wat dat betreft een stuk minder stressvol. Op vaste tijden in alle rust het natje en droogje. En de kans een mooie leeftijd te bereiken is een stuk groter.

Wie wel eens een parkiet in een kooi in de huiskamer heeft gehad zal het volgende herkennen. Doe het deurtje open (en het raam dicht) en de parkiet zal naar hartenlust in de kamer rondvliegen. Maar na een tijdje is de kans groot dat ie uit zichzelf weer in de kooi gaat. Hij kiest voor beschutting. En dankzij het kweken van vogels in volières zijn er soorten behouden die in hun natuurlijke leefomgeving (vrijwel) uitgestorven zijn. Door ziektes of door aantasting van hun leefomgeving.

Het is zeer de vraag of vogels überhaupt een besef van onvrijheid kennen. De verleiding is groot om aan dieren menselijke eigenschappen toe te kennen, antropomorfisme heet dat. Donald Duck is er het "sprekende" voorbeeld van. Dat ze denken en redeneren zoals mensen dat doen. Maar dat een vogel besef heeft van toekomst en verleden, laat staan beschikt over emoties als hoop of jaloezie, is niet erg aannemelijk. Kortom: als je op een verantwoorde manier vogels houdt, ben je met recht een vogelvriend!

Foto's TT-2018

In november 2018 is onze jaarlijkse vogeltentoonstelling geweest. Voor een foto-impressie zie onder Foto's. 
25 april 2019

Hoezo?

Welke?

Waar?

Wanneer?

Wat kost het?

Wat levert 't op?