Nieuws

Agenda

Foto's

Artikelen

Ringmaten

Info

 

Wat levert de kweek op?

In het vogelhok is het door gerichte kweek mogelijk om mutaties (spontaan optredende erfelijke veranderingen, bijvoorbeeld van de kleur) vast te leggen en er een hele stam van te kweken. In de vrije natuur gaan mutaties vrijwel altijd weer verloren. De natuurlijke kleur (de wildvorm) is meestal dominant en bovendien zijn afwijkende vogels meestal kwetsbaarder. In de beschutte omgeving van het vogelhok worden vogels, mits goed verzorgd, in het algemeen veel ouder dan in de natuurlijke omgeving met z'n wisselende klimaat en natuurlijke vijanden.

Wat levert het lidmaatschap op?

Vooropgesteld dat je interesse hebt in het houden van vogels, dan zijn er goede redenen om lid te zijn van een vogelliefhebbersvereniging, bijvoorbeeld de onze. Naast het opdoen van kennis en het uitwisselen van ervaringen op de bijeenkomsten, kun je soms vogels ruilen met of (ver)kopen bij andere leden. Regelmatig ontvang je ons clubblad. Het heet kortweg: Piep. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De Nederlandse Bond behartigt landelijk de belangen van de leden en zorgt voor de fabricage van de pootringetjes. Ook geeft de bond een kleurig maandblad uit: Onze Vogels, dat ieder lid automatisch ontvangt. Zie verder ook de website www.nbvv.nl. En tenslotte: onze vereniging heet niet zomaar Deventer Vogelvrienden. Dat belooft wat en verplicht tot iets.

 
Hoezo?

Welke?

Waar?

Wanneer?

Wat kost het?

Wat levert 't op?